Thông tin truyện

Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Ta Chỉ Muốn An Tâm Tu Tiên

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên hạ vạn vật làm thần. Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiện đi tới nơi này phiến thiên địa, trên đời này mới có tiên, Cao Tiện...

Danh sách chương