Thông tin truyện

Sử Thượng Tối Cường Quy Lai

Sử Thượng Tối Cường Quy Lai

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Dương kiếm, phất tay, sơn hà vỡ nát!

Cúi đầu, trong chốc lát, vạn vật xưng thần!

Sinh ly tử biệt, yêu hận tình cừu đêm nào không mộng? Đêm nào không ngủ?

Quyền ra, giang hồ khoái ý ân cừu!

Quyền thu, thiên hạ duy ngã độc tôn!