Thông tin truyện

Siêu Phàm Dược Tôn

Siêu Phàm Dược Tôn

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Thánh Tiên tam trùng giới mạnh nhất Dược Tôn, bị người liên thủ mưu sát, mang theo Càn Khôn Thiên Nhãn đoạt xá mà sinh!

Ta là dược lô, có thể luyện thiên địa! Ta có một nhãn, có thể định càn khôn!

Biến thái? Lưu manh?

Bản Dược Tôn ngàn năm Đại Đạo, sao lại để ý bọn ngươi tiện nhân?

Danh sách chương