Thông tin truyện

Siêu Năng Lực Giả Đích Hàm Ngư Sinh Hoạt

Siêu Năng Lực Giả Đích Hàm Ngư Sinh Hoạt

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Tương lai: " ta là một cái siêu năng lực giả, nhưng chỉ muốn làm một đầu cá ướp muối. Ta thật không muốn dùng siêu năng lực, đều là các học sinh bức ta."

. ....

Danh sách chương

Bạn đã xem đến trang cuối