Thông tin truyện

Siêu Cường Cuồng Bạo Đạo Tặc

Siêu Cường Cuồng Bạo Đạo Tặc

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Ai nói đạo tặc liền nhất định là tốc độ đánh cao, di động nhanh, phó bản dò đường tiểu năng thủ?

Siêu cường cuồng bạo đạo tặc cho ngươi không giống nhau trải nghiệm!

Siêu cao sức mạnh cuồng kiếm item, phối hợp tuyệt đỉnh ẩn thân skill, để đột nhiên nổi lên một đòn trí mạng thành là chân chính một đòn trí mạng!

Danh sách chương