Thông tin truyện

Siêu Cấp Đạo Tặc

Siêu Cấp Đạo Tặc

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Đây là một cái khai phóng tính cực mạnh Du Hí Thế Giới, Lực Lượng hệ Pháp Sư, Thể Chất hệ Mục Sư, Trí Tuệ hệ Ma Cung Thủ, hơn nữa đủ loại hiếm lạ cổ quái Tự Do Kỹ Năng, giống nhau Chức Nghiệp, có thể có vô số bất đồng ngoạn pháp!

Tiếu Hoa không phải là cũ thời đại Trò chơi Cao Thủ, càng không phải là game thủ chuyên nghiệp, chỉ có thể nói là có thân thể cường kiện đánh nhau hảo thủ. Trong trò chơi hắn tuyển Đạo Tặc Chức Nghiệp chuẩn bị khoái khoái lạc lạc độ nhật nghĩ, cua gái MM làm chuyện xấu, không cho người ta khi dễ là được. Nhưng có một ngày, khi hắn lấy được một quyển tên là « chân thật cảnh giả » Tự Do Sách Kỹ Năng sau khi, một cái tràn ngập Vô Hạn có thể Đạo Tặc xuất hiện!

Danh sách chương