Thông tin truyện

Re:Zero Pokemon

Re:Zero Pokemon

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra


"Tại bắt đầu Pokemon Huấn luyện gia tu hành đường đi trước đó, ta phải hướng toàn thế giới tuyên bố, ta muốn trở thành đệ nhất thế giới Pokemon Huấn luyện gia, không, là Pokemon đại sư!"

"Cẩn thận một chút, chớ bị trên đường Pokemon cho ăn nha!"

Danh sách chương