Thông tin truyện

Pokemon Thế Giới Mạo Hiểm Gia

Pokemon Thế Giới Mạo Hiểm Gia

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Một cái tại thế giới Pokemon làm nhà mạo hiểm cố sự.

Khẩu hiệu của chúng ta là: Điều tra, thu nhận, bảo vệ.

Chúng ta tận sức tại nhân loại cùng Pokemon...

Danh sách chương