Thông tin truyện

Pokemon Quật Khởi Thời Đại

Pokemon Quật Khởi Thời Đại

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Người mới tác phẩm đầu tay, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn!

Thế giới trên sàn thi đấu. . .

Xướng ngôn viên:

Lúc này Viêm Quốc liên tiếp bại hai trận,...

Danh sách chương