Thông tin truyện

Pokemon: Global Online

Pokemon: Global Online

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Địa Cầu trạch nam xuyên qua đến thời không song song Pokemon trò chơi. Trò chơi thiết lập lấy tài liệu tại Địa Cầu Pokemon TV cùng Pokémon trò chơi (chú thích: Cùng...

Danh sách chương