Thông tin truyện

Pokémon Giảo Trá Chân Bất Thị Ngã Giáo Đích

Pokémon Giảo Trá Chân Bất Thị Ngã Giáo Đích

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

"Caterpie sử dụng 『va chạm - Tackle』."

"Phanh."

Mimikyu thân thể lập tức như là đạn pháo giống nhau hướng về sau bay đi, đụng nát tốt mấy bức tường mới đình...

Danh sách chương