Thông tin truyện

Pokemon Đại Sư Từ Đại Vị Vương Bắt Đầu

Pokemon Đại Sư Từ Đại Vị Vương Bắt Đầu

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Ta (ngươi): Lão ba, mua cho ta chỉ Charmander. . .

Lão ba: Mà nện, đây là ngươi muốn Charmander trứng. . .

Một tháng sau, ta (ngươi) nhìn lấy không ngừng ăn 'Lam Mập...

Danh sách chương