Thông tin truyện

Pokemon Chi Tự Dục Ốc

Pokemon Chi Tự Dục Ốc

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

【 chăn nuôi phòng hệ thống thức tỉnh bên trong. . . 】

【 nhiệm vụ liệt biểu mở ra 】:

1. Thu phục cái thứ nhất Pokemon, đăng kí trở thành huấn luyện gia ;...

Danh sách chương