Thông tin truyện

Pokemon Chi Siêu Cấp Quả Thực Hệ Thống

Pokemon Chi Siêu Cấp Quả Thực Hệ Thống

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra


【 Phi Lô mạng tiếng Trung cấp độ A ký kết tác phẩm: Pokemon chi siêu cấp trái cây hệ thống 】 xuyên việt Pokemon thế giới , La Nhất phát hiện chính mình vậy mà có thể cho tinh linh ăn Trái Ác Quỷ ...

Ngươi hỏi ta tinh này linh ở đâu thu? Không không không , ta đây là tiếng sấm Pikachu , tự mình làm ra .

Ngươi hỏi ta pokeball ở bên trong như thế nào để đó một đám lửa? Đó là của ta Charmander a ! Nó chỉ là ăn kỳ quái trái cây , đừng ngạc nhiên như vậy .

Pikachu nơi tay , La Nhất mở vượt thời đại chiến đấu chiêu số , tiếng sấm --- Pikachu Stop!

Như là tay cầm vô tận Lôi Điện , La Nhất hung hăng đem trong tay Pikachu đặt tại trên người địch nhân !

Miểu sát hết thảy !

PS: do truyện b.faloo nên text không ổn lắm mong thông cảm.

Danh sách chương