Thông tin truyện

Pokemon Chi Ngọa Để Nan Đương

Pokemon Chi Ngọa Để Nan Đương

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Có chí thanh niên Amamiya nghiên cứu nghệ thuật mảng lớn lúc sơ ý một chút xuyên qua đến Pokémon thế giới, ngọa tào, con mắt của ta có thể nhìn thấu! Đây cũng...

Danh sách chương