Thông tin truyện

Pokémon Chi Ngã Bản Thiện Lương

Pokémon Chi Ngã Bản Thiện Lương

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Ta là một cái người thiện lương, nhưng thế nhưng cuối cùng đi lên ta không muốn nhất đi đến con đường. Các ngươi nói ta là đao phủ, nhưng ta chẳng qua là muốn...

Danh sách chương