Thông tin truyện

Pokemon Chi Khắc Kim Huấn Luyện Gia

Pokemon Chi Khắc Kim Huấn Luyện Gia

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Maku Kai: Đừng có nằm mộng, Slaking không có Huge Power đặc tính.

Hệ thống: Chỉ cần khắc kim, không có cái gì là không thể nào.

"Cái kia trước tiên cho ta đến...

Danh sách chương