Thông tin truyện

Pokémon Chi Huy Dạ Lê Minh

Pokémon Chi Huy Dạ Lê Minh

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Nơi này là Pokémon thế giới, mặc dù cái thế giới này xem ra một mảnh an lành, nhưng dưới ánh đèn cũng sẽ có bóng ma, tội ác, một mực tồn tại giữa chúng ta, gánh...

Danh sách chương