Thông tin truyện

Pokémon Chi Chiến Đấu Hệ Thống

Pokémon Chi Chiến Đấu Hệ Thống

Tác giả:

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

【 năm 2020, thoải mái nhất hệ thống Pokemon văn 】

Xuyên qua thành Charmander, phát hiện trên thân mang theo cái chiến đấu hệ thống, thông qua không ngừng chiến...

Danh sách chương