Thông tin truyện

Pokemon Chi Ẩn Tàng Đại Sư

Pokemon Chi Ẩn Tàng Đại Sư

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Hoa Hạ đã từng quán quân huấn luyện gia ngoài ý muốn bỏ mình.

Sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình lấy Pokemon Audino thân phận thức tỉnh tại vạn năm phía...

Danh sách chương