Thông tin truyện

Phóng Khai Na Chích Thần Thú

Phóng Khai Na Chích Thần Thú

Tác giả:

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Tiến vào « Linh sủng online » giải sầu Cố Thành không nguyện ý từ bỏ cùng nhà mình Miêu gia tương tự độ 99% tân thủ linh sủng Walhain mèo, một đường đưa nó từ phổ thông cấp bồi dưỡng thành truyền thuyết cấp thần sủng!

Miêu gia ẩn tàng may mắn 999, bắt sủng hợp thành chỉ dựa vào rống!

Đây là một cái miêu nô gây dựng một chi toàn mèo linh sủng "Luôn có điêu dân muốn hại trẫm" tiểu đội, thăm dò Thú Thần đại lục hoàn thành sử thi cấp nhiệm vụ, một đường hát vang tiến mạnh nhiệt huyết cố sự. . .

Miêu gia: Quan hốt phân ngươi xác định nhiệt huyết sao? Kia trẫm trước tiên chợp mắt chút giảm giảm áp lực.

Cái này kỳ thật cũng là Miêu gia dựa vào tự thân may mắn 999, một đường đánh quái chỉ dựa vào rống cố sự.

PS1: Tác giả kịch bản đảng, thăm dò thế giới trò chơi bối cảnh làm chủ, pvp làm phụ, cho nên đại lượng nhân vật chính thăm dò sử thi cấp nhiệm vụ kịch bản, ngụy WOW phương tây ma huyễn bối cảnh, linh sủng số liệu thiết lập tham chiếu Pokemon, nhân vật chính sẽ có mấy cái linh sủng. . . Không thích chớ nhập.

PS2: Mỗi ngày 2-3 chương, xem đề cử cùng cất giữ khác tăng thêm bộc phát, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn!

Danh sách chương