Thông tin truyện

Phóng Khai Na Cá Nữ Hoàng

Phóng Khai Na Cá Nữ Hoàng

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra


Xuyên qua đến Đại Đường, bất quá cái này Đại Đường giống như không giống nhau lắm. . .

Không nói trước biết toàn bản đồ sét đánh Võ Tắc Thiên, cũng không nói ngự kiếm phi thiên Lý Bạch, chỉ là cái kia cầm lệnh bài làm phi tiêu phi đâm người Địch Nhân Kiệt là cái gì quỷ?

Bạch Hà ngửa đầu nhìn vừa đánh qua sét bầu trời, lớn tiếng gào thét ——

"Buông ra cái kia nữ hoàng, để cho ta tới!"