Thông tin truyện

Phong Cuồng Đích Thủ Du

Phong Cuồng Đích Thủ Du

Tác giả:

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Ngày nào đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong điện thoại di động xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ game điện thoại APP, cưỡng chế lắp đặt, không thể tháo dỡ, không thể di động, mười phần quỷ dị, càng có được đi tới đi lui Tân thế giới năng lực.

Từ đây yên tĩnh thế giới trong vòng một đêm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Toàn Nhân loại đều bị ép tham gia cái này một trò chơi.

Bắt đầu một quần cộc, trang bị toàn bộ nhờ đánh.

Danh sách chương