Thông tin truyện

Phế Thổ Trùng Quần Chúa Tể

Phế Thổ Trùng Quần Chúa Tể

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Một trận mưa axit, toàn cầu luân hãm.

Trùng tộc hệ thống giáng lâm, Tần Hạo Hãn trở thành Chúa tể.

Khẩu hiệu của chúng ta là: Ai dám ngăn cản ta cứu vớt thế...

Danh sách chương