Thông tin truyện

Pháp Sư Cuồng Đồ Hệ Thống

Pháp Sư Cuồng Đồ Hệ Thống

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Thân là đại lục ở bên trên cổ xưa nhất đấu khí thế gia tử đệ, có cùng ma pháp cách biệt thể chất, nhưng lại ngạnh sinh sinh bị hệ thống ngoặt đi làm ma pháp sư.

Hệ thống: Ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành đại lục ở bên trên vĩ đại nhất ma pháp sư!

Tô Sướng: Đâm tâm, lão hệ, ta chỉ muốn làm chiến sĩ a.

Hệ thống: Không làm liền đi chết đi!

Tô Sướng: ...

Thế là, đại lục ở bên trên bắt đầu xuất hiện một cái cực kì khủng bố ma pháp sư, ma pháp của hắn không cần niệm chú, ma pháp của hắn có thể thuấn phát, ma pháp của hắn thế mà còn không làm lạnh! Càng khiến người ta tuyệt vọng là hắn lam lượng không thấy đáy!