Thông tin truyện

Nông Phu Hung Mãnh

Nông Phu Hung Mãnh

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua thành một cái nông phu?

Không có vấn đề, dù sao anh hùng không hỏi xuất thân.

Huống chi ta còn có thể thấy được bảng thuộc tính, bắt đầu liền có...

Danh sách chương