Thông tin truyện

Nhất Thiết Tòng Tố Mộng Khai Thủy

Nhất Thiết Tòng Tố Mộng Khai Thủy

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Mộng tỉnh Hoàng Lương, phát hiện trong mộng tri thức, giống như có thể sử dụng……

(Khí Công) Cảnh Giới: Luyện Tinh Hóa Khí, Luyện Khí Hóa Thần, Luyện Thần...

Danh sách chương