Thông tin truyện

Nhất Thế Binh Vương

Nhất Thế Binh Vương

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Hắn là quốc chi lưỡi dao sắc bén , cũng là lệnh các quốc gia thế lực dưới đất nghe tin đã sợ mất mật HH Long Vương ! Hắn có một danh chấn kinh thành vị hôn thê , một đám nhân gian vưu vật , lại lần lượt xuất hiện ở bên cạnh hắn , hấp dẫn không ngừng , hắn là ai đến cũng không - cự tuyệt , hay là khát nước ba ngày , chỉ lấy nhất bầu? Hắn rời đi quân doanh , quy ẩn hoa đô , tiếc rằng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng , thế lực khắp nơi thế tới hung hung , lùm cỏ quyền quý như hổ rình mồi , hắn nên ứng đối ra sao?"

Danh sách chương