Thông tin truyện

Nhật Nguyệt Phong Hoa

Nhật Nguyệt Phong Hoa

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử

Trạng thái:

Đang ra

Muốn mang quan, tất gánh nặng, khó gánh nặng, ắt đoạt quan.

Thiếu niên tại biên thành ngày đó, ngẩng đầu nhìn đâu đâu cũng thấy đế vương tướng tướng quan...

Danh sách chương