Thông tin truyện

Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ

Nhất Đao Phách Khai Sinh Tử Lộ

Tác giả:

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Một đao bổ ra sinh tử đường, hai chân bước ra thị phi môn!

Phàm nhân nắm giữ hủy thiên diệt địa Siêu Phàm súng đạn;

Võ giả tu luyện tồi thành diệt quốc bí truyền võ đạo;

Đó là một kẻ yếu không phải con sâu cái kiến, cường giả không phải Thượng đế thế giới.

Một cái tê liệt ở giường, đầy cõi lòng oán hận không cam lòng thanh niên, như vậy vượt qua giới trùng sinh!

Danh sách chương