Thông tin truyện

Ngoạn Gia Thỉnh Tự Trọng

Ngoạn Gia Thỉnh Tự Trọng

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Người chơi —— trong truyền thuyết thiên tai thứ tư.

Không có người có thể đoán trước đến, làm một cái bị ép người mang ma vương vận mệnh người xuyên...

Danh sách chương