Thông tin truyện

Ngã Tu Tiên Hữu Đề Kỳ Ngữ

Ngã Tu Tiên Hữu Đề Kỳ Ngữ

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Xuyên qua đến tiên hiệp thế giới Vương Nguyên phát hiện, mình bảng thuộc tính bên trên có lời nhắc nhở.

Thế là, tu luyện trở nên đơn giản.

Từng bước...