Thông tin truyện

Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Ngã Tòng Thiên Thượng Lai

Tác giả:

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra


Ta từ bầu trời đến
Xuống đất hoa đào khai
Ngàu sau phi thăng đi
Đế huyết đẫm Tiên đài!