Thông tin truyện

Ngã! Tối Cường Chưởng Môn!

Ngã! Tối Cường Chưởng Môn!

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


 【 phi lô tiếng Trung mạng lướiA cấp ký kết tác phẩm:ta! Mạnh nhất chưởng môn! 】 người khác vượt qua đều là theo linh bắt đầu.

Diệp Huyền khen ngược, không chỉ có đã vượt qua, còn vượt qua thành nhất tông chi chủ!

Liền lớp trưởng cũng không có làm qua Diệp Huyền, đột nhiên muốn chưởng quản một cái to như vậy tông môn! Diệp Huyền tỏ vẻ áp lực rất lớn! Khá tốt còn có cái không gì làm không được hệ thống.


Tiểu muội muội, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, là vạn trong không một tu luyện kỳ tài, làm như ta lão bà như thế nào......Khục khục khục, bái ta làm thầy như thế nào? ( vốn câu chuyện và nhân vật hoàn toàn hư cấu, như có tương đồng, hoàn toàn trùng hợp, không nên bắt chước. ).

Danh sách chương