Thông tin truyện

Ngã Thưởng Liễu Thanos Đích Vô Hạn Thủ Sáo

Ngã Thưởng Liễu Thanos Đích Vô Hạn Thủ Sáo

Thể loại:

Du Hí

Trạng thái:

Đang ra


Không cẩn thận liền đoạt Thanos găng tay vô cực , có vẻ như có thể làm chút gì

CVT: Truyện mới của Bảo Nguyệt Lưu Quang, đã quay về với lĩnh vực quen thuộc, xếp hạng bên qidian cũng tốt nên chắc ko sợ thái giám.

Danh sách chương