Thông tin truyện

Ngã Thị Cường Nhị Đại

Ngã Thị Cường Nhị Đại

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Ta đời thứ hai: "Cha ta là Long Vương Tu La."

"Cha ta là người sáng thế."

Ta đời thứ hai: "Cha ta phú khả địch quốc."

"Tiền của các ngươi đều thuộc về cha ta...