Thông tin truyện

Ngã Thành Liễu Nhất Khỏa Thái Dương

Ngã Thành Liễu Nhất Khỏa Thái Dương

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Lâm Bạch xuyên qua thành một viên thái dương, hạn chế rất lớn lại khô khan vượt qua mấy chục ức năm về sau, hắn bị nhất cái người thần bí giao phó nhục thể...