Thông tin truyện

Ngã Tại Tam Giới Đương Lão Sư

Ngã Tại Tam Giới Đương Lão Sư

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Không tìm được việc làm Giang Tiểu Phàm dưới cơ duyên xảo hợp, bị Văn Khúc Tinh chọn trúng, trở thành tam giới nhà trẻ lão sư, hơn nữa dạy lên Thần Tiên học sinh, Giang Tiểu Phàm cái kia gọi một cái đầu đau, lại phát hiện toàn bộ tam giới giáo dục trình độ chỉnh thể hơi thấp, các lộ Thần Tiên đều tới!

Tài thần: Ngươi nếu có thể cho nhi tử ta dạy dỗ cộng trừ, ta bảo vệ cả nhà ngươi tài vận thuận lợi!

Nam Cực Tiên Ông: Cháu của ta liền giao cho ngươi, yên tâm, cả nhà ngươi sống lâu trăm tuổi!

Thiết Phiến công chúa: Lão sư, ngươi thật lợi hại, hài tử nhà ta bị ngươi dạy không còn phun lửa!

Hằng Nga: Tiểu Phàm lão sư, cái kia đầu giường trăng tỏ rạng ngươi có thể tại cho nô gia ngâm một lần sao?

Danh sách chương