Thông tin truyện

Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh

Ngã Tại Dị Giới Tố Hình Cảnh

Tác giả:

Thể loại:

Kỳ Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Chúng ta du tẩu cùng quang minh về sau, hắc ám trước đó!

Chúng ta không có thần linh phù hộ, không bị ác ma chỗ thừa nhận!

Thánh ca thuộc về kỵ sĩ, máu tươi quy về ác ma!

Mà chúng ta, lấy nhân loại danh nghĩa, tuân thủ nghiêm ngặt trong tay chi thương nhận!

—— ác ma cảnh sát hình sự