Thông tin truyện

Ngã, Pokemon Chi Phụ!

Ngã, Pokemon Chi Phụ!

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Lộ Sanh đi vào sinh vật kỹ thuật cực kì phát đạt cùng mở ra thế giới song song, có thể sáng tạo ra mới giống loài, cũng giao phó một chút năng lực đặc...

Danh sách chương