Thông tin truyện

Ngã Khiếu Namikaze Naruto

Ngã Khiếu Namikaze Naruto

Thể loại:

Đồng Nhân

Trạng thái:

Đang ra

Mạnh nhất độn thuật là "Miệng độn?"

Hokage tồn tại nhiệt huyết, ánh nắng?

Hiểu nhau thế giới hòa bình?

Không!

Cái này cái thế giới! Biến đổi!

Lực...

Danh sách chương