Thông tin truyện

Ngã Hữu Nhất Đao Trảm Phù Sinh

Ngã Hữu Nhất Đao Trảm Phù Sinh

Thể loại:

Võ Hiệp

Trạng thái:

Đang ra

Lưu Mộc dục hỏa trùng sinh, ứng kiếp mà tới, hắn là tới diệt thế, còn là tới cứu thế. Đại lục này sau lưng có cái gì bí mật, vì sao quốc triều sắp sửa...

Danh sách chương