Thông tin truyện

Ngã Hữu Nhất Cá Tiểu Hắc Động

Ngã Hữu Nhất Cá Tiểu Hắc Động

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Người trong nhà ngồi, treo từ thiên ngoại đến!

Thanh niên bình thường Lôi Thiên Đường ở nhà lúc nghỉ ngơi, trong vũ trụ một trưởng thành kỳ tiểu Hắc động đột phá không gian cùng thức hải của hắn nối liền với nhau. Một lỗ đen có người Địa Cầu ý thức khống chế sẽ có như thế nào phát triển?

Cùng một lỗ đen cộng đồng trưởng thành! ! !

Lôi Thiên Đường một bên khống chế lỗ đen tại trong vũ trụ khắp nơi sóng, một bên trên địa cầu lợi dụng lỗ đen ban cho năng lực sóng, bảo tàng? Ta đào! Mỏ vàng? Ta đào, cái gì kiếm tiền đào cái gì!

Ân, còn có thể làm một không thiếu tiền ngụy nhà khoa học, ngẫm lại cũng là rất thoải mái!