Thông tin truyện

Ngã Hữu Nhất Cá Thời Không Môn

Ngã Hữu Nhất Cá Thời Không Môn

Thể loại:

Khoa Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Tương lai có cái gì?
—— Smart Chip có thể khiến người ta trở thành Liên Võng Chi Thần .
—— Có thể khiến người ta trong nháy mắt nắm giữ các loại tri thức , phầm mềm điện tử.
—— Những mạng lưới không gian vượt quá tưởng tượng.
—— Còn có, không gì không làm được, có khả năng hủy diệt thế giới Nano Robots......
Tống Minh tiến vào cánh cửa thời không, vào thời khắc cận kề cái chết, được một nữ nhân thần bí cứu, thu được một cái thần bí Smart Chip...... Truyền thuyết, liền bắt đầu như thế...

Danh sách chương