Thông tin truyện

Ngã Đích Triệu Hoán Vật Khả Dĩ Học Kỹ Năng

Ngã Đích Triệu Hoán Vật Khả Dĩ Học Kỹ Năng

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Mang theo trò chơi kỹ năng hệ thống, xuyên qua đến bị chư thiên tà ma xâm lấn Thương Lan thế giới.

Phản hồn thi, dị hình, Địa Phủ quỷ hồn, vong linh, cương thi,...

Danh sách chương