Thông tin truyện

Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Ngã Đích Linh Thai Bất Khả Năng Giá Yêu Manh

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra


Địa Cầu liên bang một cái duy nhất lấy cyborg chi thân trở thành quân đoàn trưởng Lục Uyên tại một lần trong chiến dịch bị đạn lạc đánh trúng bỏ mình, tỉnh nữa đến lại trở thành Tu Chân giới đào vong cá ướp muối.

Hai năm sau tân giới hiện thế, cá ướp muối bởi vì ngoài ý muốn bị ném vào tân giới khai hoang.

Hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, kỳ quái kỳ huyễn quỷ dị Huyền Linh cổ địa, đây là một cái cơ hội vô hạn thời đại mới.

Đối với cái này, làm Địa Cầu liên bang tiền quân đoàn thượng tướng Lục Uyên biểu thị:

Đánh địa bàn, hắn là chuyên nghiệp!

(Cyborg = người nửa cơ giới)

Danh sách chương