Thông tin truyện

Ngã Đích Lão Thiên Sinh Nhai

Ngã Đích Lão Thiên Sinh Nhai

Tác giả:

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Ban ngày ta cưỡi xe điện đi học, ban đêm mở đường hổ vẩy muội, ta chỉ đối mỹ nữ làm phát rồ sự tình...

( Bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do vừa khớp, không nên bắt chước.)

Danh sách chương