Thông tin truyện

Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Thủ Phú

Ngã Đích Lão Bà Thị Nữ Thủ Phú

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra


Bạch Liên hoa: "Đây là ngươi năm nay phí dụng, hai chúng ta chia tay !"

Trần An Ca: "Tại sao?"

Bạch Liên hoa: "Ta phá sản rồi!"

. . . . . .

Trần An Ca ( suy tư hình dáng ): "Nếu không. . . . . . Ta bao dưỡng ngươi đi!"

Bạch Liên hoa: ? ? ? ? ?

Danh sách chương