Thông tin truyện

Ngã Đích Hệ Thống Tự Động Gia Tiền

Ngã Đích Hệ Thống Tự Động Gia Tiền

Thể loại:

Đô Thị

Trạng thái:

Đang ra

Tên truyện: Ta Hệ Thống Tự Động Thêm Tiền

Giới Thiệu:

Trương Phàm bình thường cả một đời, thời khắc hấp hối mới bị hệ thống chỗ khóa lại.

"Ta......

Danh sách chương