Thông tin truyện

Ngã Đích Đồ Đệ Đô Thị Đại Phản Phái

Ngã Đích Đồ Đệ Đô Thị Đại Phản Phái

Thể loại:

Huyền Huyễn

Trạng thái:

Đang ra

Lục Châu tỉnh dậy thành thế gian cường đại nhất cổ lão ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh...

Danh sách chương